Common Interest B.V.

Construction Management

Het waarom van Common Interest B.V. en Construction Management:

 

Waarom zou u gebruik maken van construction management en niet traditioneel gebruik maken van een hoofdaannemer? Deze vraag zullen wij voor u te beantwoorden.

Traditioneel opdrachtgeverschap met hoofdaannemer

Na het gunnen van een bouwproject, voert de hoofdaannemer de coƶrdinatie over het totale project en heeft de sturing over kwaliteit, kosten en tijd. Daarbij past de hoofdaannemer zijn eigen perceptie van het aanbestede bestek toe. Met als doel het optimale rendement te halen uit het bouwproject. Extra verdiensten voor de hoofdaannemer boven op het berekende winstpercentage worden behaald door het scherp inkopen van onder aanneming en voordelig materiaal inkoop. Dit kan ten kosten gaan van de kwaliteit. Het verschil van perceptie in het aanbestede bestek en het opgeleverde resultaat resulteert vaak in discussie over meerwerk tussen opdrachtgever en hoofdaannemer.

Construction management

Bij construction management wordt er gestuurd op de belangen van de opdrachtgever. Er is een sterke samenwerking tussen opdrachtgever en construction manager. En er wordt geen gebruik gemaakt van een hoofdaannemer. In plaats daarvan wordt de construction manager ingezet en beloond door een vast percentage van de bouwsom, en extra beloond voor het leveren van kwaliteit en realiseren van besparingen. De sturing op kwaliteit, geld en tijd bij onderaannemers wordt gerealiseerd door de construction manager namens de opdrachtgever. De opdrachtgever weet precies hoeveel er wordt uitgegeven aan elk deel van het bouwproject. De inkoopvoordelen van materiaal en onderaannemers komen ten goede van de opdrachtgever en levert een besparing voor het bouwproject. Besparing van tijd wordt gerealiseerd doordat er tijdens de ontwerpfase al begonnen kan worden met bouwen, waardoor het project eerder exploitabel kan zijn. En wijzigingen tijdens de bouw niet direct meerwerk genereert maar zelfs besparing van tijd en geld kan opleveren.

Organisatie structuur bouwproject

Construction management onderscheidt zich van traditioneel opdrachtgeverschap door een andere structuur te hanteren. Bij traditioneel opdrachtgeverschap wordt er door de hoofdaannemer gestuurd op tijd, kosten en kwaliteit. In Figuur 1 is te zien hoe deze organisatiestructuur zich weergeeft en de hoofdaannemer de sturing in handen heeft.
Na aanbesteding van het bouwbestek heeft de hoofdaannemer de volledige controle op kwaliteit, kosten en tijd. Het risico bestaat dat er mindere kwaliteit opgeleverd wordt dan de opdrachtgever zou willen om het rendement voor de hoofdaannemer te vergroten.

Bij construction management houdt de opdrachtgever, (lees gedelegeerd Construction management) zelf de sturing van kwaliteit, kosten en tijd in handen. De construction manager toetst continu de verwachtingen van de opdrachtgever bij de aannemers op het gebied van kwaliteit, kosten en tijd. In Figuur 2 is de structuur te zien van construction management waarin te herkennen is dat de opdrachtgever contractueel met alle partijen verbonden is terwijl de construction manager het dagelijkse contact en aansturing onderhoud. Waardoor opdrachtgever volledig wordt ontzorgt.

Transparantie

Construction management geeft inzicht en openheid in kosten, kwaliteit en tijd. De opdrachtgever kiest zelf voor een bepaalde kwaliteit. Er kan precies worden gezegd welke materialen er verwerkt moeten worden en hoe deze aangebracht moeten worden. Het kwaliteitswerk zal mogelijk wat meer kosten en tijd met zich mee brengen maar zullen allemaal bewuste keuzes worden. Het worden niet alleen bewuste keuzes maar er is ook precies inzichtelijk waar de kosten van het bouwproject heen gaan, en waar de tijd aan besteed wordt. Terwijl dit bij de traditionele manier alleen voor de hoofdaannemer inzichtelijk was.

Flexibiliteit

Bij de traditionele manier van werken krijgt de hoofdaannemer bij aanbesteding een compleet uitgetekend bouwproject. Bij construction management is het niet nodig alle beslissingen op het ontwerp al te hebben gedaan. Tijdens het bouw van de fundering kunnen er bijvoorbeeld nog beslissingen genomen worden over inrichting. De construction manager zal aangeven wanneer welke beslissingen genomen moeten worden voor de voortgang van het bouwproject (deadline schema). Waar de traditionele manier alle wijzigingen op het ontwerp als meerwerk rekende is dat bij construction management niet nodig.

Kwaliteit

De opdrachtgever heeft alle invloed op de kwaliteit die er geleverd moet worden door de aannemers en kan hier zelf bewuste keuzes in maken. De construction manager zal continu toetsen of de realisatie voldoet aan de gewenste kwaliteit. Bij de traditionele manier kon alleen de hoofdaannemer hierop sturen.

Financiƫn

De opdrachtgever staat direct met de aannemers in contract. Hierdoor weet hij precies hoeveel geld er wordt uitgegeven en waaraan. Daarbij bespaart de opdrachtgever aan kosten die normaal aan de hoofdaannemer betaald zouden worden en de marge die hoofdaannemers verdienen bij het inschakelen van onderaannemers.

Tijd

Het bouwen met construction management kan zorgen voor verkorte bouwtijd omdat er al tijdens de ontwerp fase gestart kan worden met de bouw. Zo worden verschillen processen parallel uitgevoerd en levert dit een tijdsbesparing op. Soms kan kwaliteit meer tijd kosten, hier kan de opdrachtgever zelf een bewuste keuze in maken tijdens de bouw.