Common Interest B.V.

Projectmanagers & Adviseurs

De projectmanagers en adviseurs vanuit het netwerk van Common Interest B.V. zijn gespecialiseerd in het realiseren van multidisciplinaire projecten.

Juridische en planologische procedures, bestuurlijke besluitvorming, inkoop en aanbesteden, financiële aspecten, engineering, realisatiebegeleiding en omgevingscommunicatie. Het zijn maar enkele voorbeelden. De vraagstukken waar wij ons voor gesteld zien, zijn complex en veelzijdig. Door de ruime praktijkervaring kunnen wij u bijstaan bij het nemen van de juiste beslissingen om uw uitdagingen op een goede wijze te realiseren.  Dit op een open, transparante, integere en maatschappelijk verantwoorde wijze.

De projectmanagers en adviseurs werken vanuit de waarden vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. In onze filosofie gedijen hoogwaardige professionals optimaal in een hoogwaardige omgeving. Door een ideale omgeving te creëren voor wat betreft intellectuele uitdaging, huisvesting, faciliteiten, gereedschappen, sociale cohesie en uitdagende opdrachten ontstaat vanzelfsprekend een hang naar het leveren van kwaliteit.

De projectmanagers en adviseurs werken in productgroepen maar nemen de ruimte om ook binnen andere werkvelden te opereren. Met als achterliggende gedachte: als iedereen zijn passie kan volgen, volgen individueel succes en kwaliteit vanzelf. Daarbij helpt de ene collega de andere. Gevraagd en ongevraagd, want binnen Common Interest B.V.   hanteren we het vierogen principe: gebruik altijd een deskundige collega als klankbord.