Common Interest B.V.

Ruimte & Vastgoed

Het inrichten van de schaarse ruimte in Nederland vraagt zorgvuldigheid bij het maken van inrichtingsplannen.
Ook heeft de veranderende economie grote invloed op de keuzes en besluiten die hierbij gemaakt moeten worden.
Vraag en aanbod dienen nog beter op elkaar te worden afgestemd waarbij de wensen van de gebruiker een steeds nadrukkelijker plaats krijgen.

De managers en adviseurs van Common Interest B.V. adviseren de overheid, projectontwikkelaars en corporaties bij het maken van de juiste keuzes. Expertise is er op het gebied van gebiedsontwikkeling, (her)ontwikkeling, revitalisering en stedelijke vernieuwing. Zij hebben ervaring op gebied van juridische en planologische procedures, bestuurlijke besluitvorming, beleid, onderzoek en advies, engineering, inkoop en aanbesteden, kosten, realisatie, omgevingscommunicatie en assetmanagement. Alle projecten worden op een professionele wijze aangepakt, of we nu praten over een bedrijfsverplaatsing, het compleet inrichten van een woonwijk of de revitalisering van een bedrijventerrein. Elk project krijgt de aandacht die het verdiend.