Common Interest B.V.

Nieuwbouw – Renovatie

Voor (multidisciplinaire) bouwkundige projecten en  renovaties opereert  Common Interest B.V.  vanuit de passie en gedrevenheid om zijn opdrachtgevers van een deskundig en juist advies te voorzien en de vaak complexe projecten van deze opdrachtgevers op een resultaatgerichte wijze te initiëren, te managen en te realiseren.
Een pragmatische doelgerichte aanpak waarin goede communicatie onontbeerlijk is wordt door Common Interest B.V. nagestreefd. In onze visie stopt een project niet bij een oplevering immers een goed beheer- en onderhoudsplan verlengt de levensduur van vastgoed.

Common Interest werkt met managers die inzetbaar zijn in de volgende sectoren:
• Interim Management;
• Proces- Project en/of Construction management;
• Omgevingsmanagement;
• Programmamanagement;
• Risicomanagement;

De samenwerkende adviseurs van Common Interest B.V.  kunnen u van dienst zijn voor:
• Contractadvisering;
• Inkoop- en aanbestedingsbegeleiding;
• Engineering en realisatiebegeleiding;
• Beoordeling beheer- en onderhoudsaspecten;
• Mediation.

De producten die Common Interest B.V.  voor u kan vervaardigen zijn:
• Programma’s van eisen;
• Vraagspecificaties (ook op basis van UAV);
• Contractdocumenten (bestek en tekeningen);
• Ramingen in alle fasen van de voorbereiding;
• Second-opinion ramingen;
• Producttoetsen (ontwerpen, bestekken en ramingen);
• Beheer- en onderhoud adviezen incl.
• Afhandeling van claims.

Common Interest kan ook de nazorg  verzorgen, zoals:
• Vastgoed beheerplan;
• Meerjaren onderhoudsplannen;
• Meerjaren onderhoudscontracten;
• Kostenraming onderhoud;
• Facilitair beheer;