Common Interest B.V.

Historie

Common Interest B.V. is in 2016 opgericht. Met de ervaring vanuit het verleden, heeft Common Interest een duidelijke visie op het bouwproces. In de loop van de tijd werd uitbreiding waarneembaar naar enerzijds de initiatieffase en de opstart van projecten en anderzijds naar de beheer- en de exploitatiefase ervan. Inmiddels zijn wij actief op de gebieden Ruimte & Vastgoed, Asset management.

Vanuit het project- en construction management heeft verbreding van onze dienstverlening plaatsgevonden naar de aansturing, beheersing en de organisatorische inbedding van projecten. Bovendien ontstond er vanuit de markt steeds meer vraag naar onze specifieke kennis en kunde in de vorm van construction management.

Common Interest is in 2016 ontstaan in Rotterdam.