Common Interest B.V.

Management

Common Interest B.V.  opereert vanuit de gedrevenheid om de vaak complexe projecten van zijn opdrachtgevers op een resultaatgerichte wijze te initiëren,  te managen en te realiseren. Een pragmatische doelgerichte aanpak waarin goede communicatie onontbeerlijk is wordt door Common Interest B.V. nagestreefd.

Common Interest B.V. managers zijn inzetbaar in de volgende sectoren:

  • Interim Management;
  • Proces- Project- en Construction management;
  • Omgevingsmanagement;
  • Programmamanagement;
  • Risicomanagement;

Interim Management

Er zijn vele situaties denkbaar waarin een leidinggevende positie in een lijn- of staforganisatie tijdelijk moet worden ingevuld: organisatieverandering, ziekte, sabbatical of simpelweg omdat de beoogde nieuwe manager nog even op zich laat wachten. Het is dan prettig te weten dat een interim manager van Common Interest B.V. tijdelijk invulling kan geven aan deze positie. De interim managers van Common Interest B.V. zijn door de wol geverfd en kunnen vanaf dag één aan de slag, of het nu met een concrete opdracht is of om “op de winkel te passen”. Alle adviseurs van Common Interest B.V. hebben een gedegen technische achtergrond en voelen zich dus als een vis in het water in omgevingen waarin dit een vereiste is.

Proces- Project- en Construction management

Het leiden en aansturen van integrale processen en projecten behoort tot de kerncompetenties van de managers van Common Interest B.V. De projecten zijn veelal technisch van aard en de processen vaak gecompliceerd. De ruim ervaren managers van Common Interest B.V. zijn gedreven, doelgericht en door hun communicatieve vaardigheden prima in staat de processen en projecten in goede banen te leiden.

Omgevingsmanagement

Omgevingsfactoren spelen bij de voorbereiding en realisatie van projecten een steeds belangrijkere rol. Om er voor te zorgen dat alle partijen die invloed op het proces en project uitoefenen vroegtijdig in beeld zijn en dat hun belangen worden herkend voorkomt onnodige  belemmeringen en mogelijke stagnatie. De managers van Common Interest B.V. bieden de opdrachtgevers benodigde kennis en ervaring om omgevingsbelangen te onderkennen, met de omgeving in dialoog te gaan en zijn in staat om in elke projectfase de omgeving en het project met elkaar in evenwicht te brengen.

Programmamanagement

In tegenstelling tot projecten die vaak een beperkte looptijd hebben kunnen programma’s jarenlang duren. De omgeving kan in de looptijd van een programma flink veranderen (bestuurlijk, strategisch, economisch, markttechnisch, etc.). De managers van Common Interest B.V. zijn in staat veranderingen in kaart te brengen en te anticiperen op de invloed van de veranderingen op de strategie en doelstellingen binnen het programma.

Risicomanagement

Voor het succesvol laten verlopen van projecten is het in beeld brengen en kwantificeren van de risico’s van levensbelang. De managers van Common Interest B.V. zijn in staat om aan de hand van de in beeld gebrachte risico’s de benodigde beheersmaatregelen te nemen. Zij zijn zo in staat om de gevolgen van zowel de operationele als financiële risico’s te beperken.