Common Interest B.V.

Project management

Common Interest B.V. kan voor u een bijdrage leveren aan:

 • Het voeren van benodigd proces- en projectmanagement;
 • Het maken van de juiste contractkeuze;
 • Het opstellen van programma’s van eisen;
 • Het opstellen van vraagspecificaties;
 • Het vervaardigen van contractdocumenten;
 • Het begeleiden van aanbestedingen en inkoopadvies;
 • Het begeleiden van de realisatie (projectleiding, directievoering en toezicht);
 • Het vervaardigen van ramingen in alle fasen van de voorbereiding;
 • Het doen van second-opinions op ramingen;
 • Het verrichten van haalbaarheidsonderzoek;
 • Het doen van producttoetsen (ontwerpen, bestekken en ramingen);
 • Het opstellen van beheer- en onderhoudadviezen;